Uroven prasnosti vzduchu v krakove

A konečně směrnice ATEX zvažuje volný pohyb výrobků, na které se na náměstí Evropské unie vztahují ustanovení tohoto důkazu. Kromě toho jde o minimalizaci a tím i vyloučení rizika používání nástrojů nebo ochranných systémů v oblastech s nebezpečím výbuchu, které vybavení nebo metody nejsou přizpůsobeny poslednímu.

Směrnice definuje základní požadavky atex z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví ve výbušných oblastech. Tyto požadavky se týkají především potenciálních zdrojů, které mohou zapálit nástroje v potenciálně výbušných oblastech. Získává se také pro ochranné systémy, které se během výbuchu pohybují automaticky. Činnost těchto ochranných stylů je primárně jako největší zastavení výbuchu nebo omezení účinků jeho informování. Požadavky na Atex se získávají současně pro bezpečnostní zařízení. Cílem tohoto přístroje je bezpečně být zařízení a vlastní ochranné systémy, které jsou umístěny v oblastech ohrožených touto explozí. Požadavky Atex také zohledňují části a podsestavy, které nejsou určeny k výkonu nezávislých funkcí. Jsou však důležité především proto, že spadají do zabezpečení zařízení i obranných systémů.V celé Evropské unii lze zakoupit pouze výrobky, které jsou obklopeny požadavky směrnice o novém přístupu a které tyto požadavky splňují především.Ustanovení směrnice ATEX se vztahují pouze na nové výrobky, které jsou uváděny na trh poprvé. Jde také o ty, které jsou psány v Evropské unii, a také o ty, které jsou dováženy do evropských skupin.Směrnice ATEX zahrnuje:- nové výrobky vyrobené v EU,- „jako nové“ výrobky,- nové nebo použité výrobky dovážené ze zemí mimo Evropskou unii,- moderní výrobky také „nové“ označené ženou, která není jejich hlavním producentem.