Bezpecnostni pozadavky na pracoviste

Každý podnik, který zavádí technologie související s možností nebezpečí výbuchu, je nucen používat certifikát ochrany proti výbuchu. Zákon vyžaduje, aby takový materiál podepsal zaměstnavatel, např. Ředitel závodu, prezident, majitel společnosti atd.

Dokument o ochraně proti výbuchu je určen právem EU a vnitrostátními vnitrostátními normami. Přísná pravidla určují, co by mělo být v textu umístěno, v jakém pořadí by měly být informace adresovány.

Dokument je rozdělen do tří částí.

První z nich si představuje všechny informace týkající se nebezpečí výbuchu. Výbušné atmosféry pracující v kanceláři jsou přesně udržovány. Vztahy mezi normami a silami nebezpečí se používají k třídění prostorů do zón s nebezpečím výbuchu. Počet skupin dokumentu o ochraně před výbuchem se také považuje za stručné shrnutí stávajících ochranných opatření.

Zbytek dokumentu obsahuje přesné informace týkající se analýzy nebezpečí a nebezpečí výbuchu. Způsoby, jak zabránit explozi, jsou vyjádřeny a uvedeny na ochranných údajích proti ničivým účinkům výbuchu. Druhá část také specifikuje opatření technické a organizační ochrany.

Třetí část dokumentu o ochraně proti výbuchu je dána reklamními a podpůrnými dokumenty. Zde se získávají zápisy, osvědčení, potvrzení a formuláře. Obvykle jsou představovány jako celý uspořádaný seznam nebo shrnutí bez přílohy.