Bezpecnostni pozadavky na praci zygmunt ve vecernich hodinach

Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, označovaná také jako směrnice 94/9 / ES, je rozhodně Evropskou unií, která vymezuje základní požadavky výrobků podávaných pro podávání v oblastech s nebezpečím výbuchu. Příjemná většina strojů a nástrojů používaných v těžebních dolech pro explozi metanu a uhelného prachu a směrnice ATEX platí pro zařízení a ochranné styly určené pro použití na vzdálenostech s nebezpečím výbuchu. Až donedávna se bezpečnostní předpisy v jednotlivých zemích Evropské unie navzájem lišily, což byla velká překážka svobody výměny zboží mezi členskými zeměmi.Z této podmínky byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající předpisy a pouze usnadnila oběh zboží v Evropské unii. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším bodem směrnice ATEX věnovat volný pohyb zboží, které poskytuje významný stupeň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zařízení určená pro činnost v oblastech ohrožených výbuchem, vydal Evropský parlament a Otevřená Evropská unie dne 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / ES, která byla v provozu od 1. července 2003. Kromě toho byla dne 16. prosince 1999 přijata směrnice 1999/92 / EC ATEX137 (také označovaná jako ATEX UŽIVATELÉ, která se týká minimálních bezpečnostních požadavků praxe v místech, kde hrozí nebezpečí výbušné atmosféry. Směrnice ATEX 94/9 / ES vstoupila v platnost dne 1. července 2003 a nahradila předchozí směrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Označení CE (fr Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánuSymbol provedenískupina výbuchukategorie zařízenítyp ochrany proti výbuchupodskupiny výbušninteplotní třída

Doporučujeme školení Atex